De rekenende ethiek van Jezus

Eerder (in Nietzsche over Jezus in Der Antichrist) heb ik besproken hoe Nietzsches voorstelling van Jezus van een quasi-boeddhistische preker van innerlijke vrede niet strookt met de historische reconstructie van Jezus als apocalyptisch joodse profeet. Jezus verkondigde de aanstaande komst van de Mensenzoon, een kosmische rechter die over alle mensen zal oordelen. De 'schapen' die gunstig beoordeeld worden komen in het Koninkrijk Gods op aarde. De ethiek die Jezus preekte stond niet in het teken van innerlijke vrede, maar rekent op de spoedige komst van dit koninkrijk. In zijn ethiek is het niet te doen om het goede op zich of om een goede samenleving, maar hij beoogt aan goede kant van het Oordeel te komen. Zijn ethiek noem ik daarom een rekenende ethiek.

Humanistische voorstelling

de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Mat 13:41-43

Nietzsches voorstelling van Jezus loopt vooruit op de humanistische voorstelling van Jezus

Recent

André van der Braak, Nietzsche and Zen

In his book Nietzsche and Zen. Self-overcoming without a Self (2013) André van der Braak compares the philosophy of Nietzsche with the work of some Zen thinkers. Through the works of Nāgārjuna, Linji, Dōgen en Nishitani he tries to give a new perspective (or multiple perspectives) on Nietzsche. The book is a great work of learning, especially on Zen philosophy.

Paas en Peels, God bewijzen

In hun boek God bewijzen beargumenteren theoloog Stefan Paas en theoloog/filosoof Rik Peels dat het wel degelijk redelijk is om in God te geloven, zelfs als er geen argumenten voor het bestaan van God zijn. De filosoof vraagt routineus wat ze verstaan onder 'God', 'redelijk' en 'geloven'. Onder 'God' verstaan ze 'een wezen dat eindeloos veel machtiger en wijzer is dan

Nietzsches taal van het nihilisme

Het is verleidelijk een filosoof een theorie toe te schrijven, bijvoorbeeld: Nietzsche en zijn theorie van het nihilisme.1 Het trof me, toen ik filosofie ging studeren, dat ik opgezadeld werd met allerlei theorieën over van alles door een waaier aan filosofen, zonder dat gevraagd werd of de een gelijk en de ander ongelijk had, en vooral zonder te duidelijk te maken

Nietzsche over Jezus in Der Antichrist

Nietzsche eindigt Der Antichrist met een 'wet tegen het christendom'. Hij maakt echter vooraf onderscheid tussen de leer van Jezus en de leer van het christendom. De grap is: er was 'slechts een christen, en die stierf aan het kruis' (AC 39). Wat is Nietzsches interpretatie van Jezus en wat is de zin daarvan?

Jezus volgens Nietzsche: prediker van innerlijke vrede

In zijn

Populair

Etty Hillesum, Het verstoorde leven

In februari 1941 gaat de studente Etty Hillesum (1914-1943) in analyse bij 'handlijnkundige' en jungiaan Julius Spier (1887-1943). Op 9 maart begint ze een dagboek, waaruit Het verstoorde leven (1981, 2002) een selectie biedt. De studente slavistiek schetst zichzelf als een intellectuele maar ook zinnelijke jonge vrouw, die echter ook - niet ongebruikelijk op die leeftijd - tamelijk met zichzelf in

Nietzsches taal van het nihilisme

Het is verleidelijk een filosoof een theorie toe te schrijven, bijvoorbeeld: Nietzsche en zijn theorie van het nihilisme.1 Het trof me, toen ik filosofie ging studeren, dat ik opgezadeld werd met allerlei theorieën over van alles door een waaier aan filosofen, zonder dat gevraagd werd of de een gelijk en de ander ongelijk had, en vooral zonder te duidelijk te maken

De Schrift betwist

De Schrift betwistIn 1997 kwam een bundeling van bijbelcolumns uit die Maarten 't Hart voor de NRC schreef. Deze bundel draagt de titel De Schrift betwist. Wie God verlaat heeft niets te vrezen. In 2002 verscheen deel 2: De Schrift betwist. De bril van God.

Letterlijk

Mikpunt van de columns is de

Gerard Visser, Gelatenheid

In zijn werk weet Gerard Visser altijd academische strengheid met levendige bezieling te combineren. Zijn boek Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008) bespreekt bijvoorbeeld enerzijds nauwgezet Aristoteles' leer van het affectieve en anderzijds staat deze bespreking in het teken van een 'bezinning op de voorwaarden van een toekomstige spiritualiteit'. Ter illustratie van het laatste: wanneer Eckhart de eerste

Recente reacties

Paas en Peels, God bewijzen

Noël Van Haver
Ik kon mij niet van de indruk ontdoen dat de schrijvers, als academici, koste wat het kost een weten... Lees verder »

De rekenende ethiek van Jezus

Rob Kramer
Beste Jeroen, Als je nu eens die historische Jezus naar de prullenbak verwijst en hem opvat als d... Lees verder »

Niets cadeau. Het niets van de ziel

Guido Lievens
Ikzelf geloof sterk in de theorie van Mr. Eckhart. Betreffende de onsterfelijkheid van de ziel... de... Lees verder »

Het niets: van Dasein naar het ding

Herman Roeffen
Geachte Jeroen Kuiper. Mijn inziens is het Dasein een Voltreffer! Omdat subject das Da ( de werel... Lees verder »

David Foster Wallace, The Pale King

Ignat Brummelhuis
De natuur - wat is dat? Is dat het onzichtbare, ongrijpbare, wat zich afspeelt als lichamelijk, leve... Lees verder »