Het seksisme van de nieuwe ‘Denkeres’ des Vaderlands

De nieuwe Denker des Vaderlands Marli Huijer presenteert zich als 'Denkeres' des Vaderlands. Zij beweert dat er wat betreft filosofisch nadenken er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Zij zegt hierover:
"Vrouwelijke filosofen brengen andere thema's in, met eigen accenten. Zo had Hannah Arendt het over 'nataliteit', geboortelijkheid, terwijl filosofen van Plato tot Heidegger de sterfelijkheid centraal stelden." Trouw.nl 26-2-2015
Of mannen en vrouwen filosofisch anders nadenken? Meestal doen ze dat beide niet. Ik ga in op haar bewering dat filosofe Arendt het andere thema 'geboortelijkheid' inbrengt, terwijl de mannelijke filosofen de sterfelijkheid centraal stelden. De uitspraak staat tussen aanhalingstekens, dus ik ga er vanuit dat ze dit letterlijk zo gezegd heeft; Trouw is immers te vertrouwen. Ik zal laten zien dat deze uitspraak onjuist is.

Grieken: onsterfelijk ziel

Eerst: "terwijl filosofen van Plato tot Heidegger de sterfelijkheid centraal stelden." - Stelden al deze filosofen de sterfelijkheid centraal? Plato spreekt inderdaad van de dood (o.a. Phaedo, Timaeus) en met een enige goede wil zou je dat een centrale kwestie voor hem kunnen noemen. Maar Plato geloofde in zielsverhuizing en de onsterfelijke ziel. De dood is slechts de scheiding van het lichaam en de eeuwige ziel. Voor hem staat dus juist niet de sterfelijkheid maar de eeuwige ziel centraal. Niet

Recent

Houellebecq, Soumission

(Let op: spoilers) De hoofdpersoon in de boeken van Michel Houellebecq is meestal een vreugdeloze, trieste, gedeprimeerde, libidineus gefrustreerde, eenzame en ideologisch indifferente cultuurpessimist. De verbinding van het eigen ongeluk met een pessimistische cultuurkritiek heeft vaak een zeer geestig effect. Alsof iedereen onvermijdelijk net zo slecht gestemd is als de ik-persoon.

Oplossingen

Nadat Houellebecq in zijn eerste boek Extension du domaine de la

Het ware klaverjassen

Van onze verslaggever kans- en kaartspelen - De afgelopen maanden zijn de aanhangers van het Haastrechts/Rotterdams-Hoge-Roem-klaverjassen (HRHR) aan een gestage opmars bezig. Het HRHR, dat zichzelf sinds kort Haastrechts/Rotterdams (HR) noemt, claimt het enige ware klaverjassen te zijn en trekt ten strijde tegen de spelers van de overige varianten. De 'kaartkaffers' krijgen te maken met verstoorde wedstrijden, verscheurde kaarten, ongure youtube-videos en hatelijke tweets. HRHR claimt

Kurt Flasch, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums

Met de titel Meister Eckhart. Philosoph des Christentums maakt Kurt Flasch zijn inzet duidelijk: hij wil Eckhart neerzetten als filosoof en niet als mysticus. Waarom? Omdat Eckhart zichzelf zo neerzet. Geen van zijn werken heeft ‘mystica’ in de naam, maar belangrijker nog: hij maakt herhaaldelijk duidelijk dat hij met filosofische argumenten zijn gedachten, sommige dogma’s en zinnen uit de bijbel

Heidegger, Black Notebooks 1 (GA 94, Überlegungen II-VI [Schwarze Hefte 1931-1938])

In the Black Notebooks Heidegger suggests that having only fragments of the Presocratic philosophers is better than having their entire ‘Collected Works’ including letters, because these seduce us to psychologizing rather than simply thinking it through. (GA94:390 Üb. V 125) The irony is that Heidegger’s Complete Edition is going to comprise more than 100 volumes and is still under way

Populair

Etty Hillesum, Het verstoorde leven

In februari 1941 gaat de studente Etty Hillesum (1914-1943) in analyse bij 'handlijnkundige' en jungiaan Julius Spier (1887-1943). Op 9 maart begint ze een dagboek, waaruit Het verstoorde leven (1981, 2002) een selectie biedt. De studente slavistiek schetst zichzelf als een intellectuele maar ook zinnelijke jonge vrouw, die echter ook - niet ongebruikelijk op die leeftijd - tamelijk met zichzelf in

Nietzsches taal van het nihilisme

Het is verleidelijk een filosoof een theorie toe te schrijven, bijvoorbeeld: Nietzsche en zijn theorie van het nihilisme.1 Het trof me, toen ik filosofie ging studeren, dat ik opgezadeld werd met allerlei theorieën over van alles door een waaier aan filosofen, zonder dat gevraagd werd of de een gelijk en de ander ongelijk had, en vooral zonder te duidelijk te maken

De Schrift betwist

De Schrift betwistIn 1997 kwam een bundeling van bijbelcolumns uit die Maarten 't Hart voor de NRC schreef. Deze bundel draagt de titel De Schrift betwist. Wie God verlaat heeft niets te vrezen. In 2002 verscheen deel 2: De Schrift betwist. De bril van God.

Letterlijk

Mikpunt van de columns is de

Gerard Visser, Gelatenheid

In zijn werk weet Gerard Visser altijd academische strengheid met levendige bezieling te combineren. Zijn boek Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart (2008) bespreekt bijvoorbeeld enerzijds nauwgezet Aristoteles' leer van het affectieve en anderzijds staat deze bespreking in het teken van een 'bezinning op de voorwaarden van een toekomstige spiritualiteit'. Ter illustratie van het laatste: wanneer Eckhart de eerste

Recente reacties

Paas en Peels, God bewijzen

Adriaan Kooman
Citaat uit de boekrecensie 'God bewijzen' van Reinier Sonneveld (eo.nl): ,,Maar inmiddels zijn de f... Lees verder »

Het Nieuwe Testament als tekst

Plas, Guillaume
De mythe van Jezus is de meest dwaze en de meest gruwelijke die ooit werd uitgevonden. De eeuwige Am... Lees verder »

Het echte leven

Don
Het baart mij zorgen omdat de wetenschappelijk-technische beheersingsvraagstukken een opheffing bewe... Lees verder »

Het echte leven

Jeroen Kuiper
Uitstekende aanvulling ter verscherping van de impasse. Waarom baart deze zorgen? Lees verder »

Het echte leven

Don
Beste Jeroen, Mooi artikel en ik onderschrijf dit volledig. Het zal echter door wetenschappers op... Lees verder »