Kurt Flasch, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums

De drie stadia van de nihilist

Het metafysisch verzet tegen de dictatuur van de wetenschap