Het ware klaverjassen

Van onze verslaggever kans- en kaartspelen – De afgelopen maanden zijn de aanhangers van het Haastrechts/Rotterdams-Hoge-Roem-klaverjassen (HRHR) aan een gestage opmars bezig. Het HRHR, dat zichzelf sinds kort Haastrechts/Rotterdams (HR) noemt, claimt het enige ware klaverjassen te zijn en trekt ten strijde tegen de spelers van de overige varianten. De ‘kaartkaffers’ krijgen te maken met verstoorde wedstrijden, verscheurde kaarten, ongure youtube-videos en hatelijke tweets. HRHR claimt de verantwoordelijkheid De fundamentalisten hebben het vooral gemunt op de spelers van de Amsterdamse variant van het klaverjassen, maar ook minderheden van andere kaartspelen worden belaagd. Zo wappert de zwarte HRHR-vlag sinds gisteren op het voormalig kaarthonk van whistvereniging Mag er wiezen. 

Er bestaan binnen het klaverjassen vele varianten, waarvan de Rotterdamse en de Amsterdamse de belangrijkste zijn. Tot voor kort hebben de varianten vreedzaam naast elkaar bestaan. Pas met de claim van HRHR op ‘het ware klaverjassen’ sloeg de vlam in de pan. De HRHR-spelers beweren dat zij het enige en ware klaverjassen in pacht hebben en beschouwen de andere varianten als onecht. Het bestaan van deze varianten vinden ze een belediging voor hun ware klaverjassen en deze moeten daarom bestreden worden. De HRHR-spelers zijn bereid hun zorgvuldige opgebouwde rating op te geven ten behoeve van de internationale ‘klaverjacht tegen de kaartkaffers’.

Klaverjasexpert Nel de Boer van het Jokerinstituut werkt aan een boek waarin ze een parallel trekt met de claims op het enige christendom, de ware islam en de echte filosofie. ‘De verschillende varianten zijn varianten op de regels voor het klaverjasspel. Het is onzinnig om van het ware klaverjassen te spreken.’ We kunnen immer van spelregels niet zeggen dat ze waar of onwaar zijn, betoogt De Boer. Er is geen ideële klaverjaswereld waar een variant mee overeenkomt, want de verschillende varianten beelden geen wereld af, maar formuleren slechts de regels van het spel. De Boer: ‘De vier spelers van het spel spreken onderling af welke regels ze kiezen, en dat is het, meer niet.’ Ze vermoedt dat de verwachte roem de HRHR-spelers naar het hoofd is gestegen. De verwachting is dat het moeilijk zal zijn de vrede terug te laten keren. ‘Ze zijn bedwelmd door de imaginaire roem; een eenvoudige conceptuele analyse zal niet veel uithalen’, vreest De Boer.

delen:   twitter   facebook   linkedin