Trawny, Heidegger Fragmente

Houellebecq, Soumission (Onderworpen) (2)

Constant, New Babylon

Huijer en Van Hees, Wij zijn allemaal migranten: een pleidooi voor Europese openheid

Paul van Tongeren, Nietzsche

De tweevoudige nietszeggendheid van Kerstmis

Een kritische blik op Heidegger, Was ist Metaphysik? (deel 3)

Een kritische blik op Heidegger, Was ist Metaphysik? (deel 2)

Beckett, Krapp’s Last Tape (snelrecensie)

Een kritische blik op Heidegger, Was ist Metaphysik?

Het seksisme van de nieuwe ‘Denkeres’ des Vaderlands

Houellebecq, Soumission (Onderworpen)

Het ware klaverjassen

Kurt Flasch, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums

Heidegger, Black Notebooks 1 (GA 94, Überlegungen II-VI [Schwarze Hefte 1931-1938])

De rekenende ethiek van Jezus

André van der Braak, Nietzsche and Zen

Paas en Peels, God bewijzen

Nietzsches taal van het nihilisme

Nietzsche over Jezus in Der Antichrist