Trawny, Heidegger Fragmente

Een kritische blik op Heidegger, Was ist Metaphysik? (deel 3)

Een kritische blik op Heidegger, Was ist Metaphysik? (deel 2)

Een kritische blik op Heidegger, Was ist Metaphysik?

Het seksisme van de nieuwe ‘Denkeres’ des Vaderlands

Kurt Flasch, Meister Eckhart. Philosoph des Christentums

Heidegger, Black Notebooks 1 (GA 94, Ɯberlegungen II-VI [Schwarze Hefte 1931-1938])

Nietzsches zelfoverwinning

Het niets: van Dasein naar het ding

De drie stadia van de nihilist

Infernopolis

Niets cadeau. Het niets van de ziel

In nabijheid van het ding

Gesprek over het nihilisme (3). Atheïsme en nihilisme.

Het einde van de filosofie